سایت استاد الهی - ایندپت چیست؟

سایت استاد الهی- ایندپت به منظور بررسی و مطالعۀ مشی فکری استاد الهی (1274-1353) متفکر، قاضی و موسیقی‌دان معاصر، از دیدگاه تاریخی، فلسفی و متافیزیکی ایجاد شده است.

سایت ایندپت شامل مجموعه‌ای از واحدهای درسی و ابزار آموزشی و مطالعۀ موردی و تمرین است که هدف از ارائۀ آنها مهیا کردن امکانات شناخت و درک عمیق‌تر ابعاد مختلف تألیفات استاد الهی است.

محتوای سایت ایندپت به منزلۀ تعلیمات مستقیم استاد الهی نبوده و جایگزین تألیفات او نیست. بنابراین، در صورت مشاهدۀ هر نوع تفاوت یا تناقضی میان محتوای این سایت و تألیفات استاد الهی، ارجحیت با تألیفات اوست.

سایت ایندپت به ثبت‌ نام کنندگان در واحدهای درسی مختلف، هیچ‌گونه گواهینامه، دیپلم، یا مدرک آکادمیک نمی‌دهد. برای استفاده از این سایت، با نام کاربری خود وارد شوید یا حساب جدیدی باز کنید.