به سایت استاد الهی ایندپت («سایت» یا «ایندپت») خوش آمدید. ایندپت خدمات آموزشی آنلاین را به‌صورت واحدهای درسی مستقل ارائه می‌کند. این «شرایط استفاده» از سایت به منزلۀ قراردادی است میان شما و ما که تعیین کنندۀ شرایط استفاده شما از این سایت و خط مشی‌های ما دربارۀ سیاست حفظ حریم شخصی و کلیۀ اطلاعات موجود در سایت یا اطلاعات داده شده توسط شماست.

استفاده از این سایت یا سایت‌‌هایی که توسط ما اداره می‌شود و همچنین تمامی محتوا یا اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌دهید به منزلۀ موافقت شما با این «شرایط استفاده» و سایر شرایط مشخص شده در سایر قسمت‌های این سایت و سیاست حفظ حریم شخصی است. اگر با رعایت تمام این «شرایط استفاده» موافق نیستید یا قوانین محل اقامت‌تان «شرایط استفاده» از این سایت را به رسمیت نمی‌شناسد، حق استفاده از این سایت، دسترسی و ایجاد لینک به آن و دانلود محتوای آن از شما سلب می‌شود. حق تغییر این «شرایط استفاده» در هر زمان و به هر علتی و بدون اعلام قبلی برای ما محفوظ است. مسئولیت اطلاع از هرگونه تغییر «شرایط استفاده» سایت بر عهدۀ خود شماست.

محدودیت‌های استفاده از محتوا، حق تألیف/تکثیر ( کپی رایت)
ایندپت متعلق به بنیاد نور (Nour Foundation) است و توسط آن اداره میشود. ایندپت هیچ نوع مدرک تحصیلی یا گواهینامه صادر نمیکند و همچنین ارتباط مستقیم با گروه نویسندگان، معلمان، داوطلبان، گروه آموزشی خود ایجاد نمیکند. جز در موارد ذکر شده در سایت، تمامی مطالب این سایت برای استفادۀ غیر انتفاعی بوده و تحت حمایت قوانین حق تکثیر، ثبت نام تجاری، علائم تجاری و/یا سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری است که به بنیاد نور و/یا وابستگان و صاحبامتیازان آن و سایر کسانی تعلق دارد که مجوز استفاده از مطالب خود را در اختیار ما قرار دادهاند. کلیۀ حقوق این سایت و مطالب آن طبق قوانین ایالات متحدۀ امریکا و قوانین بینالمللی کاملاً متعلق به ماست. تغییر یا تحریف مطالب این سایت توسط اشخاص ثالث به هیچ وجه مجاز نیست. کپی یا توزیع عکسها، تصاویر، نقاشیها، آثار هنری، ویدیو یا سایر محتویات گرافیک این سایت، تحت هیچ شرایطی، مجاز نیست مگر مواردی که خود اثر یا صفحۀ وب حاوی آن اجازه داده باشد. به غیر از موارد ذکر شده در بالا، حق کپی، توزیع، ورود به پایگاهِ دادهها، نمایش، اجرا، تولید آثار اشتقاقی، پخش یا بهرهبرداری از قسمتهای این سایت و برنامههای کامپیوتری آن و دیگر کدها ممنوع است .

علائم تجاری
شما توافق می‌کنید که نام ایندپت، لوگو و سایر نام‌ها و علائم تجاری بنیاد نور («علائم ما») در ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر منحصراً متعلق به بنیاد نور است. استفاده از «علائم ما» برای هر محصول یا خدماتی که متعلق به ما نیست و ممکن است به هر علتی موجب ابهام شود که ما منبع اصلی یا ضامن یا تایید کنندۀ آن محصول یا خدمات هستیم ممنوع است. علاوه بر این، شما مجاز نیستید از «علائم ما» تحت هر عنوانی که ممکن است باعث خدشه‌دار کردن نام ما شود استفاده کنید.

عضویت و پروفایل کاربر
استفاده از این سایت مستلزم ایجاد پروفایل کاربری است که بخشی از فرایند درخواست عضویت است. برای این کار، لازم است حسابی با نام کاربری و رمز عبور برای خود باز کنید. شما توافق می‌کنید اطلاعات‌تان را کاملاً محرمانه نگه دارید و همه اقدامات لازم را برای حفظ و ایمن نگه داشتن آن انجام دهید. همچنین، شما توافق می‌کنید همواره اطلاعات صحیح، دقیق و کامل ارائه دهید و در اسرع وقت هرگونه تغییری را در آن منعکس کنید. اگر اطلاعات نادرست، یا ناقص ارائه دهید (یا ما دلایل مبنی بر آن داشته باشیم) ما این حق را خواهیم داشت که دسترسی شما به سایت، عضویت، یا شرکت‌تان در برنامه‌های سایت را معلق یا لغو کرده و علاوه بر آن، از تمامی حقوق قانونی‌مان استفاده کنیم.

شما توافق می کنید که هر گونه استفاده از نام کاربری‌تان فقط به مسئولیت شخصی و قانونی شما خواهد بود. ما، نمایندگان و اعضای وابسته به ما، و اشخاص ثالثی که با ما همکاری می‌کنند و نمایندگان و اعضای وابسته به آنها و اعضای هیئت امنای فعلی و قبلی، رؤسا، کارمندان و نمایندگان‌شان (که به طور کلی«اشخاص ثالث» نامیده می‌شوند) می‌توانند هرنوع استفاده از نام کاربری‌تان را استفاده‌ای توسط شما تلقی کنند، حتی اگر شخص دیگری از آن استفاده کرده باشد.

لینک‌ها، قاب‌ها (Frames )و متاتگ‌ها
شما می‌توانید به صفحۀ اصلی سایت ما لینک ایجاد کنید، به شرط این که چنین لینکی باعث معرفی نادرست یا گمراه کنندۀ ما نشود. ایندپت ترجیح می‌دهد پیشاپیش از ایجاد چنین لینکی با خبر باشد. برای این منظور می توانید قصد ایجاد لینک را از طریق آدرس ایمیل support@ostadelahi-indepth.com به ما اطلاع دهید. شما اجازه ندارید محتوای سایت ما را در قاب (Frames) سایت دیگری قرار دهید. شما اجازه ندارید بدون اجازۀ صریح و کتبی ما از متاتگ‌ها یا نوشته‌های مخفی(hidden text) محتوی علائم تجاری و یا نام ما استفاده کنید.

سلب تضمین و محدودیت در مسئولیت‌ها
این سایت و محتوای آن در هر زمان ممکن است تغییر کند و عرضۀ آن توسط ما و اشخاص ثالث فقط به‌صورتی که هست و بدون هیچ گونه تضمین و شرایطی یا قبول تعهد، چه صریح، چه ضمنی، چه قانونی انجام می‌گیرد و این مشتمل بر هرنوع شرایط است از جمله: قابلیت عرضه تجاری، قابلیت استفاده برای منظورهای خاص مورد نظر کاربر، نقض حقوق غیر و وظایف مربوط به انجام کار و غفلت و قصور. تمامی ریسک مربوط به کیفیت، کار، صحت مطالب این سایت برعهدۀ خود شماست. شما توافق می‌کنید که از تمامی مطالب سایت (از جمله مطالب دانلود شده) فقط با مسئولیت خودتان استفاده کنید.

با این که ما کلیۀ تلاش لازم را برای جلوگیری از نفوذ ویروس‌ها، کرم‌ها، «اسب تروآ» و سایر برنامه های مخرب در این سایت، خواهیم کرد، ما و اشخاص ثالث تضمین نمی‌کنیم که سایت ما یا مطالب دانلود شده از آن به کلی خالی از این نوع برنامه‌های مخرب باشد. ما و اشخاص ثالث از هیچ طریق حقوقی مسئولیتی در برابر خسارات و آسیب‌های ناشی از چنین برنامه‌هایی عهده‌دار نیستیم.

ما و اشخاص ثالث به هیچ شکل حقوقی در مورد زیان‌های ضمنی، مستقیم، غیر مستقیم، تنبیهی، واقعی، مشروط، مخصوص و هر نوع زیان دیگری مسئول نخواهیم بود و این دربرگیرندۀ هر نوع خسارات مربوط به فقدان درآمد، زیان، رنج و ناراحتی، فشارهای عاطفی، بهای کالای جانشین یا خدمات یا هر زیان مشابهی که ممکن است شما در اثر استفاده از این سایت و یا تخطی از شرایط این سند متحمل شده باشید، خواهد بود حتی اگر ما قبلاً از امکان چنین خساراتی مطلع شده باشیم.

در صورت وجود هرنوع مشکلی در استفاده از این سایت، شما توافق می‌کنید که تنها راه ترمیم و جبران که در اختیارتان قرار خواهد داشت استفاده نکردن از آن خواهد بود.

اسقاط خیارات
در قبال خدمات دریافتی، که با ورود خود به این سایت کفایت آن را اعلام و قبول کرده‌اید، شما توافق می‌کنید که تمامی اختیارات اقامه دعوی علیه بنیاد نور و اشخاص ثالث در استفاده از این سایت را از خود سلب کنید. علاوه بر این توافق می‌کنید که بنیاد نور و اشخاص ثالث را از هرنوع دعاوی شخص ثالث، ادعاها، جرائم، خسارات، مسئولیت‌ها، هزینه‌ها، مخارج و هرنوع مخارج دیگری معاف کرده و مصون دارید و از جمله مخارج حق الوکاله ناشی و/یا مربوط به استفاده شما از این سایت و/یا تخطی از هر نوع قوانین حاکم را تقبل می‌کنید. شما همچنین توافق می‌کنید که در دفاع از هرکدام از موارد فوق حداکثر همکاری را با ما به عمل خواهید آورید.

ملاحظات برای کاربران خارج از ایالات متحده آمریکا
این سایت از طریق دفاتر ما در ایالات متحده اداره می‌شود. اگر شما از نقطه‌ای در خارج از ایالات متحده از آن استفاده می‌کنید مسئولیت و ریسک ناشی از قوانین محلی به عهده خود شماست. شما اجازه ندارید محتوای این سایت را بر خلاف مقررات و قوانین صادراتی ایالات متحده و «شرایط این قرارداد» مورد استفاده قرار داده یا صادر کنید.

فسخ قرارداد
ما حق ختم کردن این سایت و فسخ مفاد این قرارداد را بدون هیچ اطلاع قبلی و دلیل خواهیم داشت. همچنین حق فسخ این قرارداد در صورت تخطی شما از مفاد آن، برای ما محفوظ است. ایندپت این حق مطلق را برای خود محفوظ می‌دارد که از عضویت و/یا شرکت کاربری در دوره‌‌های سایت به تشخیص خود جلوگیری کند. بندهای مربوط به سلب تضمین و محدودیت در مسئولیت‌ها، اسقاط خیارات و قوانین حاکم مذکور در این قرارداد پس از فسخ آن پا بر جا خواهند ماند.

قوانین حاکم
قانون حاکم براین قرارداد قوانین ایالت نیویورک آمریکا در مورد قراردادهاست و بدون توجه به اصول حقوق بین‌ الملل خصوصی اعمال خواهد شد. شما به نسبت صلاحیت منحصر به فرد مراجع قضایی ایالتی و فدرال ایالت و شهر نیویورک توافق و تعهد می‌کنید و همچنین توافق می‌کنید که حق هرنوع اعتراض در مورد صلاحیت، نامناسب بودن محل مرجع قضایی را از خود سلب کنید.

تمامیت قرارداد
این شرایط استفاده و سیاست حمایت از حریم شخصی تمامیت کامل بین ما و شما دارد و مافوق هرنوع تفاهم‌نامه یا قرارداد قبلی (کتبی یا شفاهی) است.

تغییرات در این شرایط استفاده
شرایط استفاده ممکن است مورد تغییر یک‌طرفه از جانب ما قرار گیرد. بنابراین شما را ترغیب می‌کنیم که مرتباً به آن رجوع کنید.

سیاست حفظ حریم شخصی

ما خود را در مورد حفظ حریم شخصی شما متعهد می‌دانیم. سیاست حفظ حریم شخصی بخشی مستقل از قرارداد شرایط استفاده را تشکیل می‌دهد و شما را در دریافتِ چگونگی جمع‌آوریِ و استفاده از اطلاعات شخصی مربوط به شما بوسیله سایت www.ostadelahi-indepth.com (این «سایت» یا «INDEPTH») و همچنین چگونگیِ در دسترس غیر گذاشتنِ این اطلاعات کمک می‌کند. این «سیاست حفظ حریم شخصی» اطلاعات شخصی که فقط مربوط به شماست را در بر می‌گیرد («اطلاعات شخصی») و شامل سایر اطلاعات موجود در این سایت، از جمله اطلاعات کلی و عمومی، نمی‌شود. استفادۀ شما از این سایت به منزلۀ موافقت شما با این شرایط است.

اطلاعات شخصی
برای استفاده از این سایت شما موظفید که هنگام تقاضای ثبت نام برگۀ (فرمِ) محتوی اطلاعات شخصی خود را پر کنید. تکمیل این برگه مستلزم ایجاد یک نام کاربردی و یک رمز عبور است که با شرکت خود توافق می‌کنید این اطلاعات را محرمانه نگهداشته و تمام اقدامات لازم را برای محرمانه ماندن آن بعهده بگیرید. همچنین شما توافق می‌کنید که همیشه اطلاعات صحیح و کاملی در اختیار ما بگذارید و در صورت لزوم آن‌ها را اصلاح کنید. ما اطلاعات شخصی شما را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهیم داد مگر برای عرضۀ خدماتی که در قرارداد شرایط استفاده ذکر شده است. ما بهیچوجه اطلاعات شخصی شما را در اختیار غیر چه بعنوان اجاره چه بعنوان فروش قرار نمی‌دهیم و در صورت لزوم اشخاص ثالث عرضه کنندۀ خدمات را نیز ملزم می‌داریم این اطلاعات را کاملا محرمانه نگهدارند. علیرغم این که ما اعتقاد داریم چنین اشخاص ثالثی که ممکن است اطلاعات شما در اختیار آنان قرار گیرد با مسؤلیت لازم از آن استفاده خواهند کرد، ولی ما مالک یا کنترل‌کنندۀ آن‌ها نیستیم.

بطور کلی ما از اطلاعات شخصی شما فقط به منظور انجام اهداف و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنیم. قرار دادن اطلاعات شخصی شما در اختیار اشخاص ثالث برای ما در موارد زیر مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه این امر با حسن نیت و طبق قانون انجام گیرد: الف) پیشگیری از فعالیت‌های غیر قانونیِ احتمالی، ب) جلوگیری از فعالیت‌های خلاف شرایط استفاده، ج) متابعت از اقدامات قانونی یا قضائی از قبیل حکم تفتیش، احضاریه و یا دیگر احکام دادگاه‌ها، د) دفاع از حقوق، شهرت و اموال ما، سایر استفاده‌کنندگان، تشکیلات وابسته به ما و یا هر شخص ثالث، ه) کمک به مشاورین و سایر عرضه کنندگان خدمات ما برای انجام بهتر تقاضاهای شما.

ذخیره سازی داده‌ها و مدت آن
پایگاه‌های دادۀ ما (databases) در ایالات متحده آمریکا قرار دارند. اگر شما در خارج از ایالات متحده هستید، با فرستادن اطلاعات خود به سایت ما قبول می‌کنید که این اطلاعات به ایالات متحده آمریکا منتقل شده و در آنجا ذخیره شود. ما این داده‌ها را تا هر زمان که لازم باشد نگاه خواهیم داشت و این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که تا هر مدت که منع قانونی نداشته باشد آن‌ها را ذخیره کنیم. ما اطلاعات مربوط به شما را در هر زمان که به تشخیص ما لازم باشد حذف خواهیم کرد. شما نباید برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی مربوط به خودتان به ما متکی باشید.

اطلاعاتی که شما در مورد دیگران در اختیار ما می‌گذارید
شما نباید هیچ گونه اطلاعاتی در مورد اشخاص ثالث بدهید و نباید به شخص دیگری نیز اجازه چنین کاری را بدهید، مگر آن که چه در مورد خود و چه در مورد شخص دیگر اطمینان کامل داشته باشید که: الف) عمل شما خلاف شرایط استفاده از سایت ما نیست و ب) شما اختیار این عمل را دارید و توافق می‌کنید که اطلاعات داده شده در سطح بین‌المللی قابل استفاده به وسیله ما باشد. با تسلیم اطلاعات در مورد اشخاص دیگر، شما تضمین می کنید که قبلاً مجوز لازم را از آن ها کسب کرده‌اید.

اطلاعات و داده‌های غیرشخصی
در این سایت ممکن است برخی اطلاعات غیر‌شخصی جمع‌آوری شود، از قبیل «کوکی»‌ها (cookies) که به منظور تشخیص استفادۀ مکرر است، استفادۀ مداوم و مستمر شما از سایت را تسهیل می‌کند و یا به ما کمک می‌کند که محتوای سایت را بهبود بخشیم. شما می‌توانید در مرورگر خود «کوکی»ها را مسدود کنید. اما با مسدود کردن آن ممکن است نتوانید به بعضی خدمات و بخش‌های سایت دسترسی بیابید. استفادۀ ما از این مکانیسم ردگیری فقط به منظور بهبود و تسهیل استفاده شما از سایت است.

کودکان کمتر ار دوازده سال
سایت ما مخصوص کودکان نیست و ما تقاضای هیچ گونه اطلاعاتی از کودکان نمی‌کنیم. کودکان کمتر از دوازده سال قبل از دادن هرگونه اطلاعاتی به سایت باید اجازۀ والدین یا سرپرست خود را داشته باشند.

تذکر به استفاده‌کنندگان خارج از ایالات متحده آمریکا

سایت ما در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. اگر شما از اتحادیۀ اروپا، آسیا، آفریقا و یا دیگر مناطق دنیا به سایت ما دسترسی می‌یابید باید توجه داشته باشید که ممکن است قوانین محلی در مورد جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات با قوانین ایالات متحده متفاوت باشد، اطلاعات شخصی که شما به ما می‌دهید به ایالات متحده منتقل می‌شود، که قوانین جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات آن با اتحادیه اروپا و سایر مناطق یکسان نیست. شما با دادن اطلاعات خود با موارد زیر توافق می‌کنید: الف) از اطلاعات شخصی شما فقط در موارد مذکور در سیاست حفظ حریم شخصی استفاده خواهد شد، و ب) اطلاعات شما به ایالات متحده منتقل شده و مشمول قوانین جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات در ایالات متحده آمریکا خواهد بود.

تغییرات در سیاست حفظ حریم شخصی سیاست حفظ حریم شخصی ممکن است مورد تغییر قرار گیرد. بنابراین شما را ترغیب می‌کنیم که هرچند وقت یک بار به آن رجوع نمایید.
آخرین تغییر: شنبه، 27 مارس 2021، 8:31